Təmizliyin məkanı

 
26 Aprel 2018
...

Təmizliyin məkanı

• HƏR NÖV KİMYƏVİ TƏMİZLƏMƏ VƏ CAMAŞIRXANA XİDMƏTLƏRİ
• YUMŞAQ MEBELLƏRİN EVİNİZDƏ TƏMİZLƏNMƏSİ
• XALÇA, PƏRDƏ, FƏRQLİ PARÇA NÖVLƏRİ VƏ DƏRİ-XƏZLƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ
• YÜKSƏK GİGİYENA QAYDALARI
• ƏN MÜASİR AVADANLIQ
• KEYFİYYƏTDƏ ZƏMANƏT

Şərhlər